Flaneur en el límit/ Rimbaud, Verlaine i Mallarmé /
Bibliografia

El Flâneur en el límit

BIBLIOGRAFIA. RIMBAUD, VERLAINE I MALLARMÉ

JMa UYÀ

24 d'Abril 2008

RIMBAUD, Arthur: Il·luminacions. Una temporada a l’infern. Versió, introducció i notes de Josep Palau i Fabre. Edició bilingüe. Ed. Folio i Proa, Barna., 2000 (315 p.). Comporta un estudi introductori de gran valor.

RIMBAUD, Arthur: Poesía completa, Visor Libros, Visor de poesía 359, segons versió definitiva de Antoni Adam, La Pléiade, Gallimard, 1972. Diversos traductors, edició bilingüe. Madrid 2006 (1997).

RIMBAUD, Arthur: Cartas abisinias (1880-1891,)Tusquets Editor, Heterodoxos 15, edició , pròleg i traducció, Francesc Parcerisas. Barna, 1974.

VERLAINE, Paul: Poesía, Visor libros, Visor de poesía 176, edició de Jacinto Luis Guereña, Madrid 2007 (6ª edició). 
Antologia suficient i bilingüe per poder valorar l’obra neoparnassiana de l’amic-amant de Rimbaud.

MALLARMÉ, Stéphane: Poesía, Plaza & Janés, Editores, Selecciones de poesía universal, edició bilingüe, amb estudi introductori de Federico Gorbea,  Barna, 1982.
Resulta un llibre de molt valor perquè no hi ha, ara pera ara, ni en català ni en castellà, una edició més propera i completa. Aquesta antologia, però, conté bona part dels poemes fonamentals de Mallarmé. Inclou “Un coup de dés”, amb el prefaci de Mallarmé i la reprodució de la especial tipografia del poema. Inclou cronologia.

MALLARMÉ, Stéphane: Dos poemas dramáticos, Tusquets Editor, cuadernos Margionales, 24. Edició bilingüe. 
Conté “L’après-midi d’un faune” i “Les noces d’Hérodiade (Mystère)”, els dos poemes dramàtics , el segón inacabat, de Mallarmé, on intenta una poètica molt nova, segons ell, on no es tracta de pintar la cosa, sinó l’efecte que produeix.

MALLARMÉ, Stéphane: Antologia, Visor, Madrid, 1991.

MALLARMÉ, Stéphane: Un coup de dés”, a Necesidad y azar, de J.D. García-Bacca, Anthropos, Barcelona, 1985.

VITIER, Cintio: Cien años de Mallarmé. Igitur y otros poemas. Ediciones Igitur, Tarragona, 1998.