Flaneur en el límit/ Metafísica /
Definicio minima

El Flâneur en el límit

DEFINICIONS MÍNIMES – 2 (1ª entrega, part segona) (algunes amb inclinació 'patafísica) FÍSICA. METAFÍSICA. 'PATAFÍSICA

J. JUBERT GRUART

5 de Març 2009

Alemany: Ésser que serveix per convertir-se en alemany.

Bosse-de-Nage [1]: “Mono papió menys cino-que hidrocèfal” (A. Jarry).

Carta: Companyia escrita.

Causalització: Atribució adjudicada de causa.

Cervell: Budell prim pensant.

Científic: Especialista en particula(ritats). Cfr. filòsof.

Consciència: Estat d’excepció permanent.

Consens (universal o grupal): “Prejudici força miraculós i incomprensible” (A. Jarry, Gestes..., p.40).

Conversió: Inversió de valors.

Correlació: El descens de natalitat és degut a la disminució del numero de cigonyes.

Cos: “Part del món que els meus pensaments poden canviar” (G.L.Lichthenberg).

Creació: Heretgia de l’esperit de l’època. Camp de batalla on es juga el futur (v. Por).

Credulitat: Acceptació acrítica de meta- narracions.

Cronologia (vulgar): Acotació, entre parèntesis, de “les monòtones anècdotes de la supervivència i la servitud” (definició ‘patafísica).

Cultura: “Cadàver exquisit” de cites en ruïnes.

Depressió: Categoria diagnòstica utilitzada per aconseguir una baixa laboral.

Destí: Passat i final triats.

Déu: “Ésser la superfície del qual és igual a zero” (Alfred Jarry). “El camí més curt de 0 a ∞ , en un sentit o en un altre” (id.). “Déu és un punt tangent de zero i l’infinit” (id. “Gestes,…”, pp. 141-142).

Diagnòstic: Malaltia més freqüent.

Diàspora: Condició necessària per la supervivència del judaisme.

Disciplina: Conjunt de regles i tècniques (lleis, policia i propagada) que tenen per objectiu (i resultat) una conducta estandarditzada i optimitzar la producció.

Diumenge: El dia que les coses empitjoren.

Divertir-se: Buidar-se dues vegades.

Doxa: Opinió sobre les ombres.

Esdeveniment: Allò que passa perquè es suposava que no podia passar.

Educació: Producció cultural de l’Altre.

Escepticisme: Esforç costós per no creure.

Estúpid: Algú que s’ocupa del concret i no es preocupa de l’abstracte.

Éter: “Fluid invisible, imponderable i elàstic, que emplena tot l’espai i que constitueix el mitjà transmissor de totes les manifestacions d’energia” (Substància i concepte descartats a l’any 1906, ja que l’experiment de Michelson-Morley considerava haver provat la seva inexistència).

Eternitat: Lloc (espai) ple d’eterons (és a dir: Ethernitat o EtHernité)

Etimologia: Ciència forjada després de crear la paraula (Alfred Jarry).

Excepció: Fet que determina una llei.

Existència: “Mode de presència de la consciència i de la llibertat” (Sartre, a Baudelaire, p. 69).

Expert: Defensor de les pròpies creences.

Família: “Religió de la carn” (Julien Benda). Grup de persones que comparteixen el contingut d’una mateixa nevera. Estat dins d’un Estat. “Afecte sense intimitat, lligam sense simpatia, tendresa que no crea continuïtat de vida” (Amiel).

Fe: “Creença sense proves en el que diu algú que parla sense tenir la menor idea sobre coses mai vistes” (Ambrose Bierce: El diccionari del Diable, p.213).

Filòsof: Especialista en generalitats (Cfr. Cièntífic).

Flâneur: “…humà que …vestit fins el coll, contempla una nuesa sense tocar-la” (Sartre, a Baudelaire, p.67).

Forma: “Recipient que emmotlla la substància que s’hi introdueix” (Baudelaire) (cfr. Rilke, Dèu [2]).

Gaudir: Arquitrecte.

Generalitat: Lloc on soldar excepcions.

Geni: Glòria passatgera a qui s’ha de dedicar atenció passatgera.

Geopolítica: “Ordre que tenen les muntanyes de moure’s si no tenen permís de l’autoritat competent i a base de nitroglicerina” (J.M.R., p.27).

Gramàtica: “Quelcom que persones que no tenen res més apassionant per fer (en la vida) codifiquen en un llibre” (N.N.Taleb).

Gravetat: Ascens del buit (vers la perifèria) (en lloc de caiguda d’un objecte vers el centre (de Terra)).

Generalitat: Lloc-concepte on soldar excepcions.

Ha Ha (francés): Monosíl·lab tautològic o llenguatge total i exclusiu, en llengua francesa, de Bosse-de-Nage [3].

Heidegger: “Desfilada de paraules uniformades” (Max Ernst).

Història: Successió d’esdeveniments vistos amb efecte de posterioritat.

Historiador/a: profeta del passat (o la impossibilitat de la història).

Honor: “Poesia del deure” (Charles Peguy). “Fidelitat a un mateix” (Julien Benda).

Honorable: Persona que (al final del seu mandat) no té deutes (i que al inici en tenia).

Humà: Animal racional, no intel·ligent. Error de l’evolució. Accident que molesta al Cosmos. Animal bípede parlant (calumniador i mentider). “Animal pensant que té el deure-càrrega de comportar-se sense ajuda” (Alain). “Mortal de veu articulada” (Ilíada, II, 285; XVIII, 490). Filtrador no sèssil que fa servir paper. “(Únic) animal que es sorprèn d’existir” (Shopenhauer, T.I., p. 294). “Ésser de llunyanies” (Heidegger)

Humà: Organisme pensant enrere, i que quan ho fa endavant pateix la ceguesa de l’esperança.

Idees: Partícules radioactives amb efectivitat post-mortem.

Ideologia: “Triple dispensa: intel·lectual, pràctica i moral” (François Revel). Afirmació de prejudicis.

Imaginació: “Refugi de la contingència” (Macedonio Fernandez). “El costat obscur de la curiositat” (Roger Shattuck, ‘patafísic, “El coneixement prohibit”, p.34)

Imbècil: Algú que dels seus propis interessos materials privats en fa un motiu polític.

Impostos: Robatori legalitzat.

Incultura: Incapacitat per comprendre les figures el·líptiques (A. Jarry). Acord per consens universal.

Inculta: Gent que es comunica i equilibra pel marge dels seus ventres, tangencialment.

Infant: “Pèrdua seminal” (Erik Satie). Territori de pas. Procés inevitable, amb data de caducitat. Lloc on els pares exerceixen el dret de propietat. “Fantasma virtual, que deixarà properament d’existir” (Boris Vian).

Infinit: “Allò que avui hem definit, però que no existirà abans de demà” (Sartre, a Baudelaire, p.32).

Investigació: Curiositat formalitzada (Zora Nrale Hudston)

Intel·lectual: “Funcionari responsable del consens” (Gramsci). V. també Def. Min. Part primera.

Infinit: “Allò que no existirà abans de demà” (J.P. Sartre).

Justícia: “Instrument de domini en mans dels poderosos” (G. Bernanos).

Jueu: “Persona que es converteix en jueu per la mirada d’una altre” (Sartre).

Kalahari: Desert sense rectes.

Llibertat: “Sistema de respecte” (Peguy). Mètode per escapar d’un mateix.

Llibre: “Objecte durador” (Lewis Buzbee).

Mala fe: “Mentir-se a un mateix” (Sartre).

Matrimoni: “Principal causa d’adulteri i de divorci” (Michel Onfray). Religió domèstica. Modalitat cara de prostitució.

Marxisme: “Antihumanisme teòric” (Althusser).

Memòria: “Poder ser cada dia” (Macedonio Fernandez). “Espai en el que una cosa passa per segona vegada” (Paul Auster).

Mentida: “Veritat inventada” (Lord Byron).

Mentir: “Camí vers els altres” (Alfred Jarry)

Medicina: “Art o ciència d’ajudar a la Malaltia contra la Natura del malalt, fins arribar a la redacció tècnica perfecta d’un certificat de defunció” (Macedonio Fernadez).

Medicalització: Canvi d’existència per assistència.

Metge, militar, monjo: “Psicòpata que es calma immediatament en posar-se bata blanca (uniforme o hàbit)” (Sandor Marai).

Metafísica: “Discurs sense significat, que pot tenir alguna classe d’efecte” (A.J. Ayer)

Metafísica: Art de dissipar foscors artificials. (Bergson)

Metilfenidat (Rubifen, Concerta): Cocaïna pediàtrica.

Mierdicina: Sistema d’opressió i submissió del ciutadà- sempre- sota- sospita- d’estar- sa.

MinistrePerbenista amb cartera.

Moda: “Religió de l’època” (Julien Benda).

Model: Representació simplificada del Real accessible a la realitat. “Imatge neuronal del món, molt deformada” (C. Allègre).

Monstre: “Original d’inesgotable bellesa” (A. Jarry).

Moral: “Higiene dels sentits” (Bernanos).

Mort: Facticitat que determina la fi de la contingència. Cessació de l’activitat pensant.

Montaigne: Algú que fa llargues caminades i torna al castell amb idees.

Museu: Mirall per contemplar narrativitats, auto-narracions o universos desconeguts..

Nació: “Tribu de milions d’habitants” (Bernanos).

Narrativitat: interpretació construïda.

Nihilisme: “Teologia del res” (A. Glucksman)

Neurosi: “Fracàs del sistema previst d’educació” (Margaret Mead). Èxit del sistema educatiu aplicat.

Noesi: Pensament intuïtiu o mediat.

Nom: Denominació de persona que el temps torna caduca.

Obscurantisme: Atribut orgànic d’una literatura inintel·ligible.

Observador: Algú que no somriu mentre contempla a grups familiars (o escolars) que riuen mentre contemplen, en un zoològic, un grup de papions (que ni riuen ni somriuen)..

Opacitat: informació incompleta.

Opinió: Creença creada per un titular de premsa.

Optimisme: “Creença que la vida és generalment millor que la inexistència” (Macedonio Fernández, “Teories”, p. 18).

Origen: “Allò que emergeix dels procés d’arribar a ser i desaparèixer” (Walter Benjamin). Allò que sols “és evident per la doble mirada” (id.).

Paraula: Cos espacial (sense matèria) de tres dimensions (so, sentit i grafia) (A. Jarry).

Paciència: “Forma menor de desesperació, disfressada de virtut” (Ambrose Bierce, Dic. del Diable).

Paraules: “Poliedres d’idees” (A. Jarry).

Parlar: Procés que amplia la incomunicació.

‘Patafísica: Tècnica de navegació que permet no confondre (sobre una carta marina) una cagada de mosca amb una illa. (v. Def. Min. Part primera).

‘Patafísica: “Ciència de les solucions imaginàries, que atribueix simbòlicament als alineaments les propietats dels objectes descrita per la seva virtualitat” (Alfred Jarry).

‘Patafisica: (Descripció d’)un univers que es pot veure i que tal volta s’hauria de veure en el lloc del tradicional” (id).

Patafísica: Ciència que prefereix les solucions que convenen als fets.

‘patafísica: Canvi/transformació del pensar categòric en altament hipotètic.

‘patafísica: Crítica dels costums del pensar, susceptible de substituir, amb avantatge, a la moral (encara que ‘patafísica no predica ni promet).

Particular: Fet que determina una llei. Fet que causa una excepció.

Phatofísica: Modalitat de reuma.

Peató: Atropellador de vehicles [4].

Pensador: Surfista conceptual (Deleuze).

Perbenista: Subjecte dotat de la mala fe de creure’s bona persona.

Permanència: “Allò que queda en el jo quan se li sostreu el saber” (Feyerabend).

Pintura: Taques de color sobre una superfície. “Art en què l’aparença és suficient” (Alain).

Platonicitat: Divisió de la realitat en peces nítides.

Població: “Massa desordenada d’individus, cada ú amb els seus propis records” (Janet Flanner, Paris Journal, 1977, p.3)

Polític: Perbenista professional.

Por: Camp de batalla on s’hipoteca el futur.

Premsa: Paper imprès, de baixa qualitat, emprat pel descerebrament selectiu.

President: Persona amb càrrec per exercir en el límit de la seva incompetència.

Problema: Indicador de l’existència d’una solució.

Professió: Ocupació assassina de Temps.

Profeta: “Algú que veu el mateix que els altres, però que els altres no volen veure” (Bernanos)

Propaganda: “Deformació sistemàtica de la intel·ligència” (Julien Benda).

Psicoanàlisi: Racionalització d’allò irracional, tancada en una xarxa infranquejable de causes i efectes (François Monod).

Realitat: “Representació concreta del món exterior que construeix el cervell d’una espècie” (F. Monod).

Realitat: Allò que la major part dels humans no és capaç de suportar.

Regla: Excepció a l’excepció.

Relat: Narració amb culpable.

Relativisme: Derramen cerebral que ho confon tot.

Saber: Coneixement sempre personal, defectuós, inesgotable i vàlid per un instant.

Savis: (Aquells que) “saben contenir-se i esperar” (Henri Miller, “Els llibres…”, p. 117)

Senador: “Senyor molt tocat i posat –més tocat i posat que un diputat” (Josep Pla, O.C. 4., p143).

Ser: “Almismo ayoico” (M.F.).

Ser: “Porció de l’etern, que l’ atzar ha dipositat en l’espai” (Julien Benda).

Simplicitat: “Complex premut i sintetitzat” (Alfred Jarry).

Solitari: (Algú que) “té una por ferotge a la solitud” (SartreBaudelaire, p.52)

Socialisme (totalitari): “Regim social basat en l’explotació dels obrers per intel·lectuals i professionals tècnics” (Makhaiski, Jean Waclar).

Tècnica: Nova forma d’esclavitud que ens permet moltes llibertats.

Televisió: Pantalla vociferant emprada per la pràctica del descerebrament col·lectiu.

Terapèutica: “Procediment d’intenció curativa, rebut amb disgust” (M.F., Teorias, p. 226).

Tedi: “No reacció davant d’un estat de pesantor” (Macedonio Fernandez.).

Temps: “Sucesión de nadas“( Macedonio Fernandez).

Teoria: Plataforma per observar la realitat.

Text: Mitjà utilitzat per la “nota a peu de pàgina” per reproduir-se.

Textualisme: Reducció universitària del mon.

Tonto: “Persona que continua veient les coses tal com els seus pares van voler que les veiés” (Eric Berne).

Tradició: “Excepcions més freqüents”. “Excepcions poc excepcionals” (Alfred Jarry).

Tunelatge: Mirada pre-dirigida.

Unamuno: “Algú que mai escriu sobre el que tracta” (M.F.).

Univers: “Excepció de sí-mateix”.

Veritat: “Mentida que ha oblidat que ho és” (Nietzsche). Solució imaginada.

Valor: “Simple fet d’opinió” (Shattuck).

Vellesa: “Moment de la vida en què encara són possibles dues eleccions i després, a l’instant següent, només en queda una” (Karen Blixen)

Veritat: Solució imaginada. “Mentida que ha oblidat que ho és” (Nietzsche).

Veritat: La més imaginària de totes les solucions.

Viatjar: “Recórrer un metre o dos, aturar-se i mirar un nou aspecte de les mateixes coses” (Alain).

Vida: “Conjunt de funcions que s’oposen a la mort” ( X. Bichat). “Posició terrestre del ser”, “Pura actualitat” (Macedonio F.). Malaltia de transmissió sexual amb un cent per cent de mortalitat. “Lleuger pas de l’existència” (Paul Weller). “Joiosa i desconsoladora corrent de sensacions immediates” (R. Shattuck). “Contingència amorfa i obstinada” (Sartre).

Vida: Bogeria anònima, absurda i banal, domesticada.

Vida quotidiana: Anècdota de la supervivència i de la servitud.

Virtual: “Que no és sinó en potència”. Allò que allà no hi és (encara), però que hi serà (amb molta probabilitat) bé que no formalment.

Viure: “Tenir sempre set” (Macedonio F.). “Estar amb guerra contra els nans” (Ibsen).

Valors: Simples fet d’opinió.

Vostè: Forma (aparentment) respectuosa de designar a l’animal humà.