Flaneur en el límit/ Lleis de ciència /
Definicio minima

El Flâneur en el límit

DEFINICIONS MÍNINES (primera remesa) (en clau metafísica-física, tendència 'patafísica')

J. JUBERT GRUART

5 de febrer 2009

Espai: déu Major (on Tot hi emergeix, és i tot hi passa).

Temps: Truc de Tot per evitat que tot passi alhora.

Matèria: 1078.

Emergència: Noves i insospitades propietats.

Vida: Matèria (estructura) organitzada (per atzar) d’una determinada (sic) manera que (necessariament) s’expressa (funciona) en vida (emergeix vida). Vida = emergència, per necessitat d’estructura, de matèria amb atribut d’autonomia i reproducció d’estructura (quasi) idèntica. La vida no és un epifenomen. És funció originada per la síntesi química de molècules gegants auto-reproductores, evolucionant per selecció natural.

Reproducció: Exportació d’entropia.

Individu: Promig heterozigòtic en el 6,7 % dels seus gens.

Existència (existir): quan la vida és conscient de viure. Consciència de viure és consciència d’existir. Existeixo = tinc consciència que tinc Vida. Quan Vida és conscient de viure, hi ha existència (consciència de viure o d’existir i no sols, que també, concient).
Existeixo = tinc consciència de que tinc vida.

Existir = vida conscient (no sols concient).


Diàleg:
Pregunta: – ¿Pot haver-hi vida sense existència?
Resposta: – Si. P. e.: viure en coma, anestesiat; o essent un parameci i altres (moltes especies).

Pregunta: ¿Existeixo mentre dormo?
Resposta: Només si somio. Mentre dormo i no somio, sols visc.

Pregunta: Si tinc conciència però no consciència ¿existeixo?
Resposta: No. Vius.


Epifenomen.
(del grec: emergint per sobre d’un fenomen). Fenomen derivat d’un altre fenomen subjacent.

La realitat és epifenoménica. Existim en un “món” epifenomènic.

Nivells del Real en la realitat:
Un dels nivells del Real és la realitat (nivell fenomènic inferior/superior). Dins de la realitat del real podem classificar: nivell subatòmic, nivell atòmic, nivell molecular, nivell cel·lular, … ; nivell físico-químic; nivell estructural (ultramicroscòpic, microscòpic, macroscòpic), nivell funcional; nivell psicològic, nivell espiritual, nivell metafísic; …

Autoconsciència: fragment de matèria que pensa en si mateixa.

Mon exterior: Construcció del sistema nerviós (S.N.).

Psiquisme: Reflex de la realitat en el S.N.

Món exterior (exo): Construcció del sistema nerviós.

Conciència: Enterar-se (saber) que el món exterior hi és (exo).

Consciència: Enterar-se que hi ha un món interior (Jo, aquí a dins, intro), diferent del món exterior (allà a fora, exo).

Autoconsciència: consciència d’existir com individu irrepetible i indeterminat (amb independència de la meva història-biografia-novel·la).

Autoconsciència: “Fragment de matèria que pensa en si mateixa” (Douglas R. Hofstadter, 2007).

Ésser és existència particularitzada (amb història somàtica i mental) (l’esser té memòria).

Ser. Quan la Vida esdevé concient (de que “allà a fora” hi han “coses”) i, a més a més, té consciencia de ser Jo qui les contemplo i les penso i que existeixo com individualitat, aleshores apareix el Ser. El Ser és aquest ser Jo, esser existent –i per tant viu- amb total independència de la seva-meva història-biografia-novel·la-neurosi, que sap que és (i no serà) (conscient que ocupa el lloc del Res). El Ser és Jo soc i no serè. El Ser és una emergència d’ésser i aquesta emergència és autoconsciència de ser transcendent. Com que això sols és en S.N. dotat de còrtex terciari prefrontal (plans i programes de projecció) d’alt nivell, els ser és autoconsciència transitiva (transgressora del Límit).
El Ser, en conseqüència, és una funció neuronal d’alt nivell. La consciència de Ser és un epifenomen d’aquest nivell de complexitat neuronal.

El Ser està subjecte al cos (organisme) i es comunica amb ell.


Diàleg
P. : -¿Puc viure i existir sense autoconsciència de Ser, però amb conciència i amb consciència?
R.: -Si. Per exemple: vivint, existint, conscienciant que tinc angoixa, tristesa, obsessions -compulsions…, somatitzacions, fibromiàlgia,…, xerrameca, patiment,….i amb conciència que la causa-culpa de tot plegat la tenen els altres (allà a fora).Diàleg

P. : – ¿Vostè és neuròleg?
R.: – No, senyora.
P.: – ¿A què es dedica?
R.: – Darrerament (des de que tinc consciència de sobrepassament) a pensar el Ser.
P.: -¿I això com es practica?
R.: -Sortint a caminar i dialogant amb el veure i el pensar; un diàleg entre conciència i consciència, més pensar-repensar el que diuen.
P.: -¿Dona per viure?
R.: -Dona per Ser.
P. : – ¿Què en treu?
R.: -Fang.Emergència (bis) : 
Noves i insospitades propietats, sorgint d’una estructura (sistema) funcional complex.

Pensar: “El pensar el produeix matèria sensible i organitzada” (Ilia Prigogine, p.80).

Cosmos: Tot el que és, el que va ser i el que serà.

Cosmos: Imperi de Llei i Ordre.

Caos: Comportament impredictible dels sistemes dinàmics. Causalitat en la relació d’esdeveniments, sense evidència de causa-efecte. Comportament determinista aperiòdic sensible a les condicions inicials. Alfa i omega. Eufemisme d’atzar.

Entropia: tendència natural a la pèrdua de l’ordre. Grau de desordre de la matèria constituent d’un cos, conduint a un grau definitiu d’irreversibilitat. Eufemisme de mort.

Lleis: Les Lleis que regulen l’estructura i el funcionament de l’Univers (Cosmos) són les mateixes per l’àtom que per l’encèfal.

Ions i solucions electrolítiques: La base del funcionament dels essers vius depèn del flux de dissolucions electrolítiques a través de membranes.

Bases biofísiques i activitat mental: Les bases biofísiques de l’estructura cerebral permeten el funcionament conjunt de les estructures cerebral. Tot i que el cervell humà és part de l’univers físic, el funcionament complex del cervell no pot explicar-se per reducció sinó per emergència.

Cadena de relacions: Existeix una cadena ininterrompuda de relacions de causes a efectes que va de les partícules als àtoms, dels àtoms a les molècules, als conjunts macromoleculars, a les cèl·lules, als teixits, als òrgans, als organismes, de l’estructura a la funció-funcions.

Anarquia: El funcionament de les neurones i, per tant, del cervell es basa fermament en les condicions d’anarquia que predomina en el món subatòmic.

Ordre: El funcionament de les neurones i, per tant, del cervell es basa en les condicions d’ordre (i llei) que predomina en el món atòmic, moleculars, cel·lular, histològic, organològic – fisiològic, …

Vida (bis): Posar ordre, provisionalment, a l’anarquia.

Assimetria: Llei universal.

EsdevenimentAllò que és susceptible de esser explicable i, en principi, predictible en termes de l’estructura de partícules i de interacció de partícules.

Realitat: Allò que pot posseir tant un grau de Real com d’irrealitat.