Flaneur en el límit/ Lleis de ciència /
Text

El Flâneur en el límit

TEXT. LLEIS de CIÈNCIA

J. JUBERT GRUART

19 de febrer 2009

LLEI: Hi han Lleis.

LLEI: Les Lleis que hi han són Lleis del Real i de la realitat.

LLEI: Tot és senzill.

LLEI: Tant en el Real com en la realitat hi han nivells (per a la realitat).

LLEI: Les Lleis són les mateixes i d’obligat compliment per a tots els nivells del Real i de la realitat (per a tot el Cosmos).

LLEI: Les Lleis del Cosmos (àtoms, molècules, estrelles, planetes, dels procariotes als humans) són les lleis de la Física i de la Química.

LLEI: Química orgànica fa (possible) emergència de Vida i evolució (i manteniment) d’espècies

LLEI: En el pas (canvi) d’un nivell a un altre (en Real i en realitat) té lloc una emergència.

LLEI: El Tot (Real) és alhora inorgànic i orgànic.

LLEI: Tota Estructura és Funció.

LLEI: Vida és una emergència de inorgànic passat a orgànic.

LLEI: No Tot és matèria. ( (Però) tot es sustenta en matèria).

LLEI: Tot és Espai.

LLEI: Vida és compliment de Lleis.

LLEI: Tot té un Límit.

LLEI: Vida és no traspàs de Límit.

LLEI: Tot té un origen.

LLEI: En l’origen Tot és (hi és tot) (Llei de conservació de matèria/energia).

LLEI: Tot evoluciona (Llei de l’evolució de tot). Transformació causa evolució.

LLEI: Tot involuciona (variant de Llei del Límit).

LLEI: “OMNE VIVUM E VIVO”.

LLEI: Tot gira (en cercles concèntrics).

LLEI: Hi ha un Centre i hi ha una perifèria.

LLEI: Tot és Memòria (de-si-mateix).

LLEI: Sempre hi han més Lleis.

LLEI (llei redundant): Totes les Lleis es redueixen a dues, que són Llei i Ordre.