Flaneur en el límit/ El límit /
Text

El Flâneur a la Finestra 1

TEXT 5. EL LÍMIT: D'ALLÒ HUMÀ INCOMPRENSIBLE, CAR NO ES POT PRENDRE NI COMPRENDRE

JMa UYÀ

25 de març 2010

D’allò humà incomprensible, car no es pot prendre ni comprendre

A) La metafísica
B) Tota la resta, perquè no té metafísica, o sigui l’Existència.
C) La Biologia, que actua en l’individu com un programa metafísic incorporat inconegut ontològicament.
D) L’estat de consciència metafísica en el cervell.
E) L’estat emocional del cervell, o ànima.
F) L’ànima, que ho és tot en l’individu (almismo ayoico, MF)
G) L’exterior a l’ànima (temps, espai), via sentits, segons l’ànima, que ho és tot.
H) L’Altre, allò Altre, com a cosa, fenomen, exterior a l’ànima segons l’ànima, que ho és tot.
I)  El Jo únic.
J) La relació entre fenomen, moviment i identitat, si no hi ha causalitat ni exterior.
K) El canvi, qualsevol canvi.
L) L’espai, o l’Espai, déu major, segons Georges Sardin, físic de capçalera.
M) El temps, o el Temps.
N) La matèria, error de l’espai, segons Georges Sardin, o fenòmen amb cos segons els sentits.
O) La matèria canviant en el temps dins l’espai no finit.
P) L’infinit de l’espai, enfront el finit de l’existència del Jo únic.
Q) L’etern del temps enfront el temps finit del Jo únic.
R) La finitud del Jo únic, o sigui, la mort, o la Mort, que no és.
S) Aparèixer a la realitat, crear-la, naixent, o la Naixença.
T) No-néixer, o no ser.
U) La no renaixença.
V) Néixer únic i igual alhora a altres únics nascuts. El col·lectiu de nascuts.
W) La no-existència, tant del no-ésser com del no-res.
X) El llenguatge com a manifestació absoluta de l’ésser conscient.
Y) L’origen, o Déu.
Z) El que és i el que no és en si mateix, la insuperabilitat, el límit, o el Límit. 

JMa Uyà, Desembre 2009.