Flaneur en el límit/ El límit /
Text

El Flâneur en el límit

TEXT 4. EL LÍMIT: MAPA CONCEPTUAL-REAL DE LA IN-TEORIA DEL LÍMIT

JMa UYÀ

25 de març 2010

Mapa conceptual-real de la in-teoria del Límit

(en el marc del nihilisme ontològic present)

El Límit, conceptes de fet

– Àmbit Físic: en allò més gran, Big-Bang (?); en allò més petit, no mesurable, els quanta (física i matemàtica quàntica): L’Eteró i l’espai a-energètic (G: Sardin).

– Àmbit Ontològic: el no- saber.

– Àmbit de l’Ésser: l’ésser mateix com a ser de l’ésser d’ell mateix, central, únic, absolut.

– Àmbit de Ser: l’estructura física sensible-perceptiva de l’ésser essent.

– Àmbit Humà: l’estat consciencial absolut/ obert (paradoxa fonamental real i necessària); el veure allò que es veu (Prevert).

– Àmbit de l’Ànima: la tota sensació perceptiva en la in-comprensió absoluta/oberta.

– Àmbit de l’Altre: els ulls de l’altre.

– Àmbit Ètic: el màxim ajust entre “jo” i “realitat” en la “Realitat”.

– Àmbit Estètic: la forma buida simbòlica d’ella mateixa.

– Àmbit Espiritual: màxim ajust possible entre cos-ànima-esperit, o la Unitat conscien- cial (així, des de sempre, totes les filosofies de l’esperit). Estat místic de l’ésser.

– Àmbit Religiós-Religiós: el silenci còsmic.

– Àmbit Religiós-Social: la mort de Déu. El nihilisme.

– Àmbit Social- Social: (àmbit de la utopia ) el comunisme i el cristianisme ètics.

 

El límit, conceptes d’acció

– Estat de l’Ésser en el Límit: l’exploració erràtica de la intempèrie, a la intempèrie.

– Treball de l’Ésser en el Límit: la transfinitació del Real dels del no-saber obert. (àmbit de la utopia).

– Manera de l’Ésser en el Límit: flotant obert, a totes direccions perceptuals.

– Realitat de l’Èsser en el Límit: presoner de la “pesada construcció” de la Realitat.

– Possibilitat de l’Èsser en el Límit: mantenir-se perceptiu en “allò difícil” “d’allò obert”.

– Realitat social ara i aquí de l’Ésser en el Límit:  estat inconsciencial materialista.

                                                                             Sense metafísica.
                                                                             Violat publicitàriament.
                                                                             En edat infantil de l’ésser.
                                                                             Unilateralitzat informàticament.
                                                                             Lligat a l’artific tecnològic.
                                                                             Sense ètica.
                                                                             Unitat econòmica de consum.
                                                                             Sense esperit.
                                                                             Sense Sentit.
                                                                             En relació individu- món.
                                                                             Urbanitzat en urbs.

28 de Novembre 2008, 1A, ex, de Literatura, 9 a 11 matí, IES de Celrà, Celrà.