Flaneur en el límit/ El Flâneur en el límit /
Definicio minima

El Flâneur en el límit

DEFINICIONS MÍNIMES. EL “FLÂNEUR A LA FINESTRA”

JMa UYÀ

Flâneur: veure definicions i glossari J.J.

Finestra: espai lliure i intersticial entre interior i exterior d’un edifici, amb àmplies 
               possibilitats de ser obturat per una superfície transparent que permet crear
               una nítida separació entre interior i exterior, però també un diàleg immediat
               ja que l’exterior, i no tant l’interior, es comuniquen visualment. Habitualment
               aquest espai obert a les parets serveix per donar llum a l’interior. També, lloc
              d’observació dels malalts, dels indecisos, els covards o els místics.

Flâneur a la finestra: actitud molt habitual dels individus quan, desocupats, nerviosos 
              o  pensatius, s’acosten a una finestra i es queden embadocats observant
              l’exterior. A Lisboa, les àvies ho fan servir d’atalaia social, llençant grans
              crits des de la finestra, actitud que no té mai el flâneur, que resta sempre en
              silenci passiu.

Finestra a l’infinit: estupidesa dels platònics.

Finestra interior: finestra que dóna a un lloc sense sortida i pel qual la finestra no 
               serveix de sortida.

Finestra de comissaria: finestra que serveix per acabar amb un problema que té el 
               comissari, fent saltar el problema per la finestra, dient que s’hi ha llençat.

Defenestrar: metafòricament, treure algú d’un càrrec, dit en termes similars als del
               comissari.

Finestreta: finestra petita que permet flanejar molt poc. Altrament, obertura a les 
                portes de les cel·les de les presons, per saber si el pres encara és viu, o bé
               a les oficines oficials, per saber si el funcionari t’atendrà o no.

Finestró: finestra ni gran ni petita, ambigua, que dona a llocs ambigus, o molt foscos, o
               que només es veu el cel, i no usats pels flâneurs.

Finestral: finestra panoràmica, de caràcter burgès o aristocràtic que ensenya massa i 
               oculta poc.

Finestra d’un sol ús: finestra encara no inventada, però aviat.

Claraboia: res a veure amb les finestres, no transparenta, només dona llum. Com a 
              molt,  veus un retall de cel.

Ull de bou: metafòricament, finestra marina, sense les quals el capità Nemo s’hagués 
              perdut irremissiblement pel fons marí.

Finestra cega: finestra que algú va tapar, potser per evitar que algú hi fes el “flâneur”, 
                 però normalment per evitar els okupes o el lladronici dels veïns. Altrament,
                finestra inútil o no finestra.

Porticó: peça que encaixa amb la superfície transparent de la finestra, que als països 
             de molta llum, serveix per enfosquir l’habitació , parcialment o totalment.

Cortina: tros de roba movible que penja d’una guia fixa, per tal d’esmorteir la llum 
             exterior, de forma opaca o translúcida, però sobretot per no ser vist des de
             fora per algun “flâneur” autèntic, perquè els agrada molt ficar el nas allà
             on no els demanen. La cortina no és gaire amiga del “flâneur a la finestra”,
             que necessita veure obertament l’exterior, però molt útil per les madones
             curioses, o els enamorats indecisos. Altrament, serveix per esmorteir no 
             només la llum exterior, sinó l’impacte exterior sobre l’interior.

Rayuela: joc infantil consistent en dibuixar a terra amb un guix un seguit de quadrats 
             un  sobre l’altre, alternativament un o dos, fins a set o nou, i acabat amb una
             mitja  lluna on s’escriu la paraula “cel”. El joc consisteix en tirar amb la mà o
             xutar amb el peu, segons variant, un pedra, i anar passat d’una casella a l’altra 
             sense sortir-se de la traça, a peu coix, fins arribar al cel. Cada cop que et 
             passes de la ratlla, tornes a començar, com a la vida mateixa.

Estanc: espai comercial de reduïdes dimensions per a vendre tabac, actualment en extinció