Flaneur en el límit/ Aprenentatge /
Text

El Flâneur en el límit

TEXT 4. APRENENTATGE: LLEIS BÀSIQUES- I

J. JUBERT GRUART

19 de febrer 2009

LLEIS i SEQÜÈNCIES BÀSIQUES DEL DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE INFANTIL (dels 0 als 18 anys d’edat) QUE SÓN D’OBLIGAT COMPLIMENT PER PART DE PARES

1ª llei (llei de la grandària de les cries)
Només tindràs els fills desitjats i als que puguis assegurar (personalment, raonablement i objectivament) un nivell òptim de desenvolupament biològic, cultural i personal.

2ª llei (llei de la selecció del progenitor)
Tant el candidat com la candidata a tenir fills, triaran (seleccionaran) acuradament els progenitors genètics dels seus futurs fills. El propi candidat no està exclòs d’aquesta selecció prèvia.

3ª llei
Cuidaràs exquisidament els 9 mesos d’embaràs (no fumaràs, no beuràs, evitaràs riscos,..).

4ª llei
Pariràs el teu fill en les millora condicions i garanties possibles.

 • Apartat 1: Pariràs el teu fill amb el mínim de dolor possible.

5ª llei
Alletaràs el teu fill si tens llet i si tens ganes de fer-ho.

6ª llei
És mare d’un fill tota aquella persona, animal o cosa que en té cura continuada i exquisida, amb independència que sigui o no el seu pare/mare biològic.

7ª llei
És pare (d’un infant) qui té cura, de forma continuada i exquisid, de qui fa la funció de mare (qui suporta a la mare per tal que pugui fer la seva funció).

8ª llei
Les funcions de pare/mare són intercanviables, temporalment.

9ª llei
No faràs, ni al inici ni més tard (ni mai), del teu fill/s una pota de la taula que sosté la teva vida.

 • Apartat 1: Col·loqui el seu fill, provisionalment, en la superfície de la seva (del pare/mare) taula (metàfora)..
 • Apartat 2: Comenci a projectar els plànols i la construcció de la superfície-taula que ha de sostenir la vida del seu fill i pagui (i mani) el començament de construcció del que son algunes de les seves potes.

10ª llei
No conduiràs els teus fills (per la vida) sense carnet de mare/pare.

 • Apartat 1: Acceptaràs que el “carnet per punts” et pugui ser retirat.
 • Apartat 2: Allò que vostè no pugui/sàpiga fer (però no allò que sí volgués si podria fer), encarregui-ho a una altre persona (assegurant-se de garantir el servei).

11ª llei
La infància i l’adolescència són un procés (un territori de pas) no pas un estat .

12ª llei
És el fill/a qui fa el pare. És la filla/fill qui fa la mare.

13ª llei
Mantindràs una ferma estructura jeràrquica en la relació pares – fills i mai deixaràs que la jerarquia s’inverteixi (abans de que facis una demència, i el teu fill/a passi a ser el teu pare/mare) .

 • Apartat 1. No practiquis ni permetis que es practiquin els “jocs de poder per sobre“, ni tampoc els “jocs de poder per sota“.
 • Apartat 2. Educar és normativitzar (no sols estimar). I normativitzar és domesticar.

14ª llei
Un fill no contrau mai cap deute amb els seus pares.

15ª llei
Els pares han d’indemnitzar als fills.

 • Apartat 1. Aquesta indemnització ha de fer-se amb amor, diners i dolor.
 • Apartat 2: Quan més es pagui d’una modalitat, menys s’ha de pagar amb les altres.

16ª llei
A partir de la majoria d’edat dels seus fill, vostè sols té un fill: el seu vell.

 • Apartat 1: Comenci a preparar la cura del seu vell, abans del naixement del fill i durant tots els 18 anys de conreu d’aquest.

17ª llei
Eduqui els seus fills en la mortalitat.

 • Apartat 1: Ensenyi als seus fills a tenir por.

18ª llei
Si en el curs de la criança dels seus fill/s, una de les potes de la taula (de la vida de vostè) s’aflaqueix o es trenca, es cuidarà de suprimir-la (enfortint les altres) o de canviar-la (assegurant-se de la solidesa de la nova pota).

 • Apartat 1: Millor sense pota que amb pota curta o podrida.

19ª llei
No faci mai res que el seu fill pugui fer tot sol.

 • Apartat 1: Ensenyi (deixi i encoratgi als seus fills a ser autònoms).

20ª llei
Les tres primeres vegades, no digui al fill com s’han de fer les coses: faci-les amb ells .

21ª llei
No digui als seus fills amb que han de comprometre’s: ensenyi-los-hi el valor del compromís.

22ª llei
Els pares han de complir – encara que el seu coneixement sigui incomplet- les lleis que han de conèixer i complir els educadors (vegi’s Lleis bàsiques II).

23ª llei
Els educadors han de conèixer, però no han pas de complir totes les lleis que han de conèixer i complir tots els pares .

24ª llei 
Una bona pare / una bon mare: o no envia els seus fills a cap escola o la tria rigorosament abans i desprès de portar-los-hi.
Apartat 1: Si l’elecció no resulta encertada, canviarà el fill/a d’escola.

25ª llei
Totes aquestes lleis es resumeixen en la 1ª llei.