Flaneur assegut/ Sartre /
Bibliografia

Flâneur assegut

BIBLIOGRAFIA. ELS DIES I ELS TREBALLS de Jean-Paul SARTRE (1905-1980)

J. JUBERT GRUART

Març 2009

Sobre Sartre

COHEN-SOLAL, Annie: Sartre 1905-1980, Edhasa, Barna., 2005 (1985), 767 p.
La biografia de Sartre. Una lectura per completar (els Apunts) i per conèixer (comprendre) el personatge en la seva situació. Imprescindible.

COHEN-SOLAL, AnnieJean-Paul Sartre, Anagrama, Barna., 2005 (2005), 156 p.
Una visió global de Sartre, vint anys després de la biografia. Amb apèndixs de Xavier Antich, Jorge Herralde i Alvaro Pombo.

JEANSON, FrancisJean Paul Sartre en su vida, Barral, Barna., 1975 (1974), 131 p
Un balanç prematur, però procedent d’un immediat de Sartre.

JEANSON, Francis: Jean-Paul Sartre, Ed. 62, Barna., 1992 , 171 p.
El mateix comentari.

LÉVY, Bernard-HenryEl siglo de Sartre, Ed. B, Barna., 2001 (2000), 568 p.
Una mica de tot, d’aquí i d’allà, sobre Sartre. Recomanat.

ROWLEY, HazelSartre y Beauvoir. La historia de una pareja, Lumen, Barna., 2006 (2005), 616 p.
L'”Hola” sense fotografies. Ben documentat. Complementa la biografia.

JOLIVET, Regis: Las doctrinas existencialistas, Gredos, Madrid, 1976 (1949), 409 p.

ARREGUI, Jorge V.: El horror de morir, Tibidabo, Barna., 1992, 405 p.
A.V. : Estudios sobre Sartre, Mira Ed. , Zaragoza, 2007, 505 p.SARTRE, Jean-Paul

Mai aconseguirem llegir tot Sartre: més de 60 volums publicats (125 referències ISBN per edicions espanyoles disponibles). Per tant, farem una selecció de títols de lectura recomanada (entre parèntesis algun breu comentari orientador). Quan es tracta d’una selecció d’articles solts, donarem la referència completa del recull.

 Els mots (autobiografia, destructora, dels anys primers. L’escrit més literatura, de Sartre). Traducció al català de J.M. Corredor).
 La nàusea (novel·la) (la manca de sentit de l’existència, els porcs i els tramposos, la contingència, la llibertat,…). Traducció al català.
 El ser i el res (fenomenologia sartriana). (Estudis avançats; per tenir i rellegir al llarg de tota una existència, altrament inútil i apassionant).
 A porta tancada (teatre) (després de morts) (l’infern són els altres)
 Les mosques (Teatre) (¿Cap on? Cap a nosaltres)
 La puta respectuosa (teatre) (no hi ha víctimes innocents).
 Paisatge d’un segleEd. El Jonc, Lleida, 2006, 197 p. (conté des dels articles periodístics sobre l’ocupació alemanya fins als de maig 68 o el procés de Burgos i de Manel Visa de l’Exèrcit Popular Català).
 Situations 
 L’idiota de la familia (3 vol.). Sobre Flaubert. 
 L’existencialisme és un humanisme. (Tot i tractar-se d’un muntatge editorial, és Sartre-Sartre).
 ………………..


Nota:

WALL, Geoffrey: Flaubert, Paidós, Barna., 2003 (2001), 471 p.
Una bona biografia de Flaubert. Per confrontar a la biografia de Sartre (i per poder llegir l’Idiota de la família, a més a més de Madame Bovary i poc més).