Flaneur assegut/ Revolució Francesa /
Bibliografia

El Flâneur assegut

BIBLIOGRAFIA. REVOLUCIÓ FRANCESA

J. JUBERT GRUART

Revolució francesa i història de França (París) durant el S. XIX

(Sobre aquest tema existeix una inabastable i intricada bibliografia. …i cal ser prudent a l’hora d’adquirir-los i d’emplenar una lleixa amb llibres que mai seran llegits o de lectura ràpidament abandonada).
 

Revolució francesa (1789-1799)

SOBUL, Albert: La Revolución Francesa, Ed. Orbis, 1987 (1981), 155 p.
Si es tracta de només llegir un llibre sobre la R.F. potser aquest és l’indicat. Però si el llegiu, segur que no serà el darrer. La tesi: transició del feudalisme al capitalisme; el triomf del liberalisme burgés; el resultat de la Revolució; …

McPHEE, Peter: La revolución Francesa, 1789-1799. Una nueva historia. Critica, Barna., 2007 (2002), 275 p.
Complement (in)dispensable. Després de l’onada “revisionista”, de dretes, sobre la R.F. (sorgida, amb força, entorn del segon centenari), aquesta és una acurada anàlisi de la transcendència social de la R.F.. Tesi: la R.F. fou una vertadera Revolució social. Un molt bon anàlisi de ¿per què, tot d’una, la Revolució el 1789?, ¿per què el Terror de 1793-94? ¿per què Napoleó, el 1799?, …

BOIS, Jean-Pierre: La Revolución Francesa, Historia 16, Madrid, 1989, 247 p.
Didàctic, sistematitzat, breu, …

KROPOTKIN, Piort: Historia de la Revolución francesa, Vergara, Barna., 2005 (1909).
És el relat d’un aristòcrata rus, anarquista (ex-marxista). Permet situar els fets i la seqüència cronològica.

FURET, François i OZOUF, Mona: Diccionario de la Revolución francesa, Alianza, Madrid, 1989 (1988), 917 p.
Excessiu i de maneig no fàcil (l’índex de noms propis i el temàtic manca de la referència al número de pàgina). Complet i, a voltes, enrevessat; però útil per iniciats o aprofundidors.
Les grans evenements de l’historie de France, dir.: Jacques Marseille i Nadine Laneyrie-Dagen, Larousse, Paris, 1991, 317 p.
De gran utilitat consultiva. Preciosament editat i il·lustrat. De fàcil consulta (cada doble pàgina és per un any i un esdeveniment històric). (El bibliògraf  documentalista el va adquirir a l’Auchan de Perpinyà, però d’això fa massa anys (1992).

GUINLE, Jean-Philippe: Les livre des Rois de France, Bordas, Paris, 1996 (199 p.)
Recomanat. És un compendi de Les Souverains de la France (un clàssic).
 

Comuna de Paris (1871)

MARX, Karl: La guerra civil en Francia (1871), www. Marxists.org/espanol
Un document important (i a l’abast) sobre els dos mesos de la Comuna de París. Precedit d’un pròleg de Engels. (Pot trobar-se una versió en català).