Flaneur assegut/ Revolució Francesa /
Cronologias comentadas

El Flâneur assegut

1793- 94: El TERROR (11 mesos)

 

21 gener 1793. Guillotinament del ciutadà Lluís Capet. El Club dels Jacobins passa a ser la força política decisiva, canviant el nom: primer “Amis de la liberté et de l’egalité”, després “Amis de l’egalité”, obrint-se a les classes populars (i no sols als ciutadans actius).

Maig 1793: Els Cordeliers exigeixen la sortida dels  Girondins de la Convenció Nacional (i de l’agrupació amb els Jacobins).
Els Cordeliers es divideixen en: Indulgents (Dantonistes) i Enragés(Hébertistes).

 


 

 

 

 

 

4 juliol 1793: Els infants abandonats són responsabilitat de l’Estat.

13 juliol 1793: Charlotte Corday assassina Marat.

23 juliol 1793: Comité (Jacobí) de Salut Pública (Robespierre “l’incorruptible”, Saint-Just “l’àngel de la mort”).

1 agost 1793: anunci d’un sistema uniforme decimal de pesos i mides.


La Vendée

24 octubre 1793: Entrada en vigor del Nou Calendari Republicà. (21 setembre 1792= dia 1 de l’any I de l’era republicana) (la “setmana” de 10 dies o “dècada”). 36 festes nacionals.

Supressió dels nom “cristians” de les comunes.

Majoria d’edat passa dels 25 anys als 21.

16 octubre 1793: Execució de Mª Antonieta. Id. Marie Jeanne Barry,  amant de Lluís XVI, el duc d’Orleans (Felip Igualtat), Andreas Chernier,…

60 execucions al dia (a París).

 

GUERRA de La VENDÉE (combat de Cholet, 17 octubre 1793)

GUERRA de La VENDÉE (combat de Cholet, 17 octubre 1793)

31 octubre 1793: Execució de líders girondins (madame Roland…).

[Saló de 1793: 318 artistes exposen 883 obres. David]

2 novembre 1793: Els fills haguts fora del matrimoni tenen garantits els drets d’herència.

4 desembre 1793: La Constitució del Terror.

19 desembre 1793: Llei Bouquier: ensenyament obligatori i gratuït (6-13 anys). Escoles Nacionals. Projecte d’uniformització lingüística.

Desembre 1793-gener 1794: 6.882 execucions.

[1793: Obertura al públic (discontinuada) del Museum du Palais du Louvre. Supressió de l’Academia Royale i Fundació del Institut de France].


1794

10 gener 1794 (21 Nivos II): Prohibició de l’exercici de la prostitució.

24 març 1794: Danton guillotinat.

5 abril 1794: Hébert guillotinat.

6 maig 1794: Execució de Lavosier.

8 juny 1794: Gran Festa del Ser Suprem (a París).

Juliol: Cop d’estat contra el Comité de Seguretat Pública. Barras i Fouche. S’acaba el Terror (vermell-blau). Comença el Terror blanc.

 

 

27 juliol 1794 (9 thermidor an II): Caiguda de Robespierre. Clausura del Club dels Jacobins.

28 juliol 1794: Guillotinament de (suïcidat) Robespierre. 80 “robespierriestes” guillotinats (Saint-Just,…).

[S’està eliminant a tots els protagonistes-autors de la Revolució (nobles, provisionalment; poble-menut definitivament. A partir d’ara, mentre duri, la Revolució serà burgesa i moderada i, fins i tot monàrquica. El poble farà alguna revolta, fracassades totes].

Reacció termidoriana.

30 octubre 1794: Clausura de tots els Clubs femenins.

20 setembre 1794: Retorn al “sector privat” de les grans manufactures expropiades per l’Estat (arsenals, filatures, ceràmica,…).

24 desembre: liberalització de preus i del comerç interior. Devaluació de l’assignat.

12 novembre 1794: Clausura del Club Jacobí.

[L’Academie des Beaux Arts s’integra a l’Institut de França].


1795

Hivern gelat. Gana.

7 abril 1795 (18 Germinal any III): Entra en vigor el nou sistema de peses i mides (sistema decimal).

Abril-maig 1795: Clausura del Club CordelierTerror blanc en el sud de França.

Motins. Assalts a magatzems. Grafit: “Poble, desperta!”. El luxe de pocs. Assalt a l’Assemblea: “Pa i Constitució de 1793”. Detenció i deportació (A la Guayana) de diputats d’esquerres (muntanya). Guillotinament dels 16 components del Tribunal Revolucionari. Barricades. Empresonaments. [La revolta contra la Revolució]. [El fracàs de la Revolució].

8 juny 1795: Mort el Delfí Lluís XVII

22 juliol 1795: Pau amb Espanya.

Represa del moviment monàrquic.

[Mort en combat de l’avi (matern) de Baudelaire, exiliat i afí a Anglaterra].