Flaneur assegut/ Revolució Francesa /
Cronologias comentadas

El Flâneur assegut

REVOLUCIÓ FRANCESA: PER QUÈ, TOT D'UNA, LA REVOLUCIÓ?

Antecedents

França a la dècada de 1780:

Territori: 526.000 km2
Divisió administrativa: 58 provincies
Total habitants: 28.000.000
Mortalitat infantil (abans dels 5 anys d’edat): 50%
Esperança de vida: 50 anys
Idiomes: francès (3.000.000), occità, català,… 
Total parròquies: 38.000
Religió: 97% catòlics. 40.000 jueus. 700.000 protestants.
París: 700.000 habitants.

Clergues (Primer Estat)169.500 (0,6 % de la població). Clergues regulars: 88.500 (monjos: 26.500; monges: 55.500). Clergat secular: 59.500 (39.000 curés; 20.500 vicaries). Clergues seglars (beneficiaris). Propietaris del 10% de les terres.
París: 140 convents (1.000 monjos; 2.500 monges). 1.200 clergues. 25% de les propietats de París pertanyen a l’Església.

Nobles (Segon estat)125.000 persones (0,4% de la població); 25.000 famílies. 34% de la terra. Administració real (Versalles): 670 alts empleats. Cort de Versalles (Casa Civil i Casa Militar): 18.000 persones.

Poble (Tercer Estat)27.705.500 (99% de la població). Pagesos i petits o grans propietaris: 4/5 parts (70.000 càrrecs venals); burgesos: 2,3 milions; treballadors: 1/5 part (artesans, servei domèstic, peons fàbriques,… 41% de la terra.

Primer, Segon i Tercer ESTATS

Colònies (França, 1789):
Habitants: 750.000
Illa Santo Domingo, Guadalupe, Martinica, Tobago, Santa Lucia, Guayana, Saint Pierre, Miquelon, Senegal, Illa Borbó, Illa França, 5 establiments a India.

 

Antecedents revolucionaris (França)

1. La jacquerie (1358)
2. La Fronda (1648-1612)
3. La Polisinodia (1715)
4. Jansenisme (1730)
5. El vigesim (1749)
6. Supressió de la venalitat (1771-1774)
7. Lit de justice (sessió de flagel·lació) (1776)
8. Males collites.
9. 80.000 aturats a París
10. Ruïna financera del rei (causa: Lluís XVI envia tropes a Amèrica del Nord per recolzar la rebel·lió independentista contra Anglaterra.

 

Antecedents revolucionaris (Anglaterra)

1649: Decapitació del rei Carles I d’Anglaterra.

1688: Deposició del rei Jacob II d’Anglaterra.

1689: El parlament anglès imposa, als reis Guillem i Maria, la supremacia de la llei sobre el poder executiu.

1690: John LOCKE: Tractat del govern civil (supremacia del poder legislatiu sobre l’executiu).

1780: John Jebb: revindicació del vot universal masculí.

 

Alguns ferments de la Revolució

                                                                                                                                                   “Els conceptes filosòfics nodrits en el
                                                                                                                                                    silenci de la biblioteca d’un pensador
                                                                                                                                                    poden destruir tota una civilització”

                                                                                                                                                     Heinrich Heine (1797-1856)

VOLTAIRE (1694-1778). Diccionari. El casos Rochette (1761), Calas (1762), “Tractat sobre la intolerància” (1763), cavaller de la Barre (1766), Sirvent (1767).

ROUSEAU (1712-1778): El Contracte social i Assaig sobre l’origen de la desigualtat entre els humans. (Tots els drets procedeixen de la societat; l’Estat ha de regular la propietat; la propietat privada ha de reduir-se al que una persona guanya amb el seu treball; l’acumulació de riqueses és un acte d’usurpació i l’origen dels mals de la societat moderna).

MONTESQUIEU (1689-1755): separació de poders: legislatiu (Parlament), executiu (Govern) i judicial (Tribunals de Justícia).

1751-1772: Enciclopedie (Diderot (+1784) i D’Alember (+1783). 25.000 exemplars venuts (edició barata clandestina) entre 1776 i 1789.

600 lògies masòniques (amb 210.000 membres), a la dècada de 1780 (74% del Tercer Estat, a París).

1781: La Confederació d’Assemblees americanes proclama la “Declaració de drets”.
1781: Aixecaments a Friburg.
1782: Aixecaments a Ginebre.
1786: Assaig de la República de les Províncies Unides. Intent de revolució a Holanda.
17 setembre 1787: Finalitza la redacció de la Constitució dels Estat Units d’Amèrica.

4 març 1789: Entrada en vigor de la Constitució dels EE.UU.