Flaneur assegut/ Le flâneur /
Bibliografia

El Flâneur assegut

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA GENERAL. EL FLÂNEUR

Glia (neuròglia): cèl·lula que constitueix la carcassa i sosteniment tridimensional del
sistema nerviós central (W. Kahle i al.Atlas de Anatomia, T.III,
Ed. Omega, Barna., 1999, p. 38) .

Glia radial: cablejat guia, al llarg del qual cada neurona novament creada progressa
(vers el seu destí funcional) (M.R. Rosenzweig i A. Leiman:
Physiological Psychology, McGraw-Hill, New York, 1992, p.110).


Bibliografia glial

MALINOWSKI, Bronislaw: Una teoría científica de la cultura, Edhasa, Barna., 1981 (235 p.)
Un llibre de capçalera, per insomnes que aspirin a donar-se una terminologia conceptual de rigor.

MEAD, Margared: Cultura y Compromiso, Gedisa, Barna., 1980, 136 p.
Obra pòstuma de la Mead. Conté, sols, els conceptes claus de societats o cultures postfigurativa, cofigurativa i prefigurativa. Text clau per comprendre “on som” i el desconcert de l’educació avui, aquí i ara.

FERRATER, Gabriel: Les dones i els dies. Ed. 62, Barna., 1979 (1968), 154 p.
Per a diferents destacats personatge o protagonistes, dins d’aquest curs, hem dedicat un apartat genèricament titulat Les dones i els dies (p.e. de Baudelaire o de Sartre, dues vides paral·leles –en el sentit de Plutarc- o de Bataille i Lacan,…).  Aquest títol ha estat inequívocament manllevat al d’aquest excel·lent llibre, manifestament paral·lel (i diferent) a Les Fleurs du Mal (que Ferrater en el primer poema, “In Memoriam”, esmenta haver llegit als 14 anys d’edat).
(Gabriel Ferrater nasqué a Reus el 1922 i morí –suïcidat- a Sant Cugat del Vallès l’any1972).