Flaneur assegut/ La Primera Generació /
Bibliografia

El Flâneur assegut

BIBLIOGRAFIA. LA PRIMERA GENERACIÓ

J. JUBERT GRUART

15 de Maig 2008

SHATTUCK, Roger: La época de los banquetes. Orígenes de la vanguardia en Francia de 1885 a la Primera Guerra Mundial, Visor Distribuciones, Madrid, 1991 (309 p.).
No pas tot, però si molt, sobre Rousseau, Jarry, Apollinaire i Satie. De lectura, relectura i subratllat no prescindibles. Reeditat recentment. Recomanat absolutament.


Henri ROUSSEAU, el burot (1844-1910)

STABENOW, Cornelia: Rousseau, Taschen, Colonia, 2001, 96 p.
(Quasi) totes les pintures a mà. Text, cronologia i fotografies, ben orientatives. Accessible (preu, abast,…). D’adquisició obligada.

PICHON, Yann le: Le Monde du douanier Rousseau, Robert Laffont, , Paris, 1981 (286 p).
Gran format. Iconografia abundant (comparativa, fonts,…). Cronologia il·lustrada. Inaccessible ( a no ser de préstec: Institut Francès (Barna.).


Erik SATIE (1886-1925)

SATIE, Erik: Memorias de un amnésico y otros escritos, Árdora ed., Madrid, 1994 (1977), 141 p.
Un petit-gran llibre, imprescindible –junt amb la seva música i els cap. 5 i 6 de L’època dels banquets, de Shattuck (pp.103-161)- per aproximar-se a Satie. Obra paral·lela a Manera De Una  Psique Sin Cuerpo, de Macedonio Fernandez (1874-1952). Existències a l’abast (p.e. 3 exemplars, ahir,  a l’Abacus de la carretera de Barcelona).

Encinas Moral, Angel Luis: “Aproximación a la historia de los rosacruces” (pp. 9-47) a Cartas Rosacruces, Ed. T.H., Madrid, 1995,  157 p.
Per entendre un episodi de la vida de Satie. Prescindible totalment.


Alfred JARRY

JARRY, Alfred: Ubú rey, Catedra, Madrid, 2005 (194 p.).

JARRY, Alfred: Gestas y opiniones del Doctor Faustroll, Ed. Tératos, Valencia, 2005 (128 p.).

PÉDRON, François: Le cycliste de Montmartre. Ed. De la Belle Gabrielle, Paris, 2007 (120 p.). Pot adquirir-se al costat mateix de “Notre Abatial”, rue Cortot.

ARNAUD, Noël: Alfred Jarry, d’Ubu roi au Docteur Faustrol, La Table Ronde, Paris, 1974 (461 p.)
Sols pel Jarry dels anys 1891 al 1898. Detalls, època, tot… (Institut Francès).