El Flâneur assegut

“Cada informació, posada en el seu lloc, es converteix en la part d’un tot que es va construint (reconstruint) incessantment, alhora que revela la profunda homogeneïtat de totes les altres informacions”

J.P. Sartre, El idiota de la familia, Gustave Flaubert desde 1821 a 1857, Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1975 (1972) (p.9)