cursos Fundació Fita

El Flâneur AssegutEl Flâneur Assegut

inici
cerca
cerca
El Flâneur Assegut

Flâneur a Paris  |  Per què Paris?  |  Bibliografia  |  Bibliografia Paris

Inici  >  Flâneur a Paris

BIBLIOGRAFIA PARIS

J. JUBERT GRUARTParis (general)


TOURNIER
, Paul: París. Las claves de su historia. Ed. Bobinbook, Barna., 2001 (235 p.).
(Guia històrica de Paris. De fàcil lectura. Recomanada).

WHITE, Edmund: París. Ed. Península, Barna., 2003 (2001) (157 p.)
(Tot i que Paris és molt més que el que aquest autor hi descriu, el "flâneur" hi pot trobar força indicacions útils).

HAZAN, Eric.: L'invention de Paris. Il n'y ha pas de pas perdus. Ed. Sueil, Paris, 2002 (462 p.).


Paris (aspectes parcials)

HEMINGWAY, Ernest: París era una fiesta. Seix Barral, Barna., 2003 (1960) (191 p.)
Un llibre tòpic, ple de falsedats, però que no deixa de ser un referent per acostar-se a una època, la de la "generació perduda". Aconsellable llegir-lo, cas de fer-ho, de forma crítica i estant abans ben assabentat sobre els personatges que Heningway hi fa sortir i sobre el propi autor (1899-1961). Es tracta d'una publicació pòstuma, escrita, segons la "versió oficial" entre els anys 1957-60. El manuscrit, segons la versió no oficial (no esmentada en el de llançament publicitari), parteix, segons testimoni de Charles Ritz, del contingut (papers amb notes, esborranys, retalls de premsa,..., escrits durant els anys 1921-23) de dues maletes que Hemingway havia deixat abandonades a l'Hotel Ritz de Paris i guardades en un subterrani, sota la cuina del famós hotel. Per contra, segons la versió oficial, fou 28 anys més tard de la seva segona estada a Paris que Hemingway escrigué el text conegut com "A Moveable Feast" o Paris era una Festa). Segons la versió de la seva darrera muller, la periodista Mary Welsch, Hemingway acabà aquest llibre pocs mesos abans de suïcidar-se. Segons el germà de la darrera amant de Hemingway (Adriana Ivancich), relata i testimonia haver vist el dia següent a aquest luctous esdeveniment, en la mateixa màquina d'escriure de Hemingway, un foli que contenia temàtica que apareix a Paris era una festa. Sigui com sigui, 3 anys més tard (el 10 d'abril de 1964), apareix a la revista Life una selecció de textos del manuscrit, dins d'una campanya de llançament editorial. El llibre apareix 3 setmanes més tard, editat per Scribner i a cura de la vídua i heretera de l'autor, Mary Hemingway (Mary Welsch), amb un tiratge inicial de 85.000 exemplars, més 204.000 pel Club de Llibre del mes. Durant 19 setmanes ocupà el primer lloc en vendes als EEUU. El títol del llibre li donà Mary Welsh, tret d'una carta de Hemingway, escrita l'any 1950, "a un amic": Paris és "a moveable feast" (una festa que ens segueix).

Sense poder saber que hi ha de Hemingway i que d'afegit o retocat o confegit finalment en aquest llibre pòstum, en un esbós de prefaci que Hemingway escrigué a Cuba, l'any 1960, podem llegir-hi: "...hi ha la possibilitat de que es tracti d'un llibre de ficció...". Hemingway era, evidentment un novel·lista, és a dir un ficcionador i encara que sigui autèntica en la seva totalitat la versió que Mary Welsch va editar o que les maletes del Ritz realment existissin, escriure sobre fets de 35 anys abans ens obliga a no llegir aquest llibre com un document o text de referència per refer aspectes de la història de la generació perduda.

 


Paris i flâneur

BENJAMIN, Walter: Poesía y Capitalismo. Iluminaciones II. Taurus, Madrid, 1988 (1980) (190 p.).
(Amb un pròleg de Jesús Aguirre (ex marit, per defunció, de Cayetana, la Duquesa de Alba, Director General de Música en el govern d'Adolfo Suárez i ex-jesuita). Sobre Baudelaiure i sobre el flâneur. Extraordinari (com tot Benjamin). Poc sistematitzat (apunts). De lectura recomanada per després del curs (part primera)).

BENJAMIN, Walter: Libro de los Pasajes. Akal Ed., 2005 (1982) (1102 p.).
(Llibre de culte. Lectura (im)possible. Un vertader tresor. Per (grans) iniciats (a Benjamin). La introducció de l'editor, Rolf Tiedemann, (pp.9-33) i les seves "Notas, (881-1102), imprescindibles. Els "Resúmenes" (pp. 37-66), essencials. La resta: també. Però sigueu prudents abans d'adquirir-lo, tot i que s'ha d'haver tingut a les mans. També: per respondre a la pregunta: "¿Què vols que et regali?).

 

"el flâneur assegut" | info@flaneurassegut.org
Cursos Fundació Fita
Hortes, 22  ·  17004 Girona | 972 216 465
Fundació Fita © 2010