cursos Fundació Fita

El Flâneur AssegutEl Flâneur Assegut

El Flâneur Assegut

Flâneur a Paris  |  Llocs  |  École Polytechnique

Inici  >  Flâneur a Paris

LLOCS: ÉCOLE POLYTECHNIQUE

J. JUBERT GRUART

 

École polytechnique

Fundada l'any l'11 de març de 1794 (decret del 21 ventós any II), amb el nom d'École centrales des travaux publics (obres públiques). Lema: "Pour la Patrie, les Sciences et la Glorie". Depèn del Ministeri de Defensa i el seu director ha de ser un general en actiu (p.e. el general AUPICK, padastre de Baudelaire, ho fou els anys ...). L'objectiu era (i és) formar enginyers, bàsicament militars (en un inici). Els diplomats ("polytechniciens") per l'escola obtenen el grau subtinent. (Dreyfus fou polytechnicien"). Uniforme (G.U.). 2 promocions de 500, caracteritzades per l'any d'ingrés (no d'acabament): els "jône" pels anys senars, els "rouje" pel anys parells.

Fins l'any 1805 tingué la seu a l'Hotel Lassay (al costat de l'actual Asemblea Nacional). D'aquí passa a la muntanya de Sainte Genevieve (a l'ancien collége de Navarre) (París Vé) (actualment seu del Ministeri de Recherche). L'any 1976 té un gran campus a Palliseau (Essonne).

Acabat el Baccalauréat, en els Lyceés (Instituts, creats per Napoleó l'any 1802), l'aspirant a entrar a l'E.P. (X) ha de seguir uns classes preparatòries (2 anys) a les Grans Escoles (CPGE), en els mateixos Lycées (classes "prépas"). Ciències vers E.P. (X), Lletres vers ENS (rue d'Ulm). Els alumnes de classes preparatòries de primer any o Hypotaupe (Hypos) ("1/2", bisut); de segon o Taupe (taupins) ("3/2", carré)); repetidors ("5/2", cube); tripetidors, rars ("7/2", bicarré). Exàmens de selecció competitius (meritocràcia).

Sortides: Gran Corps de l'Estat; ensenyament superior (universitat); exèrcit; indústria privada.

 

(Sessió 20 de Novembre 2008)

 

"el flâneur assegut" | info@flaneurassegut.org
Cursos Fundació Fita
Hortes, 22  ·  17004 Girona | 972 216 465
Fundació Fita © 2010