cursos Fundació Fita

El Flâneur AssegutEl Flâneur Assegut

inici
cerca
cerca
El Flâneur Assegut

Flâneur a la finestra1  |  Bauçà  |  Bibliografia

Inici  >  Flâneur a la finestra1

BIBLIOGRAFIA. Miquel Bauçà Rosselló (1934-2005)

JMa UYÀObra

Cants jubilosos, 1959, poesia. Primera edició 1970. Edició revisada i ampliada, 1978. Edició definitiva dins Obra poètica, 1959-1983, Empúries, BCN. 1987.

Una bella història. Premi Joan Salvat-Papasseit, 1961, de poesia, Ed.62, 1962 (títol original, Poemes d'un fugitiu . (Ed.Llull, Felanitx, 1975).

El noble joc, 1972, poesia. (dins Obra poètica, 1959-1983).

Poemes,1975 (dins Obra poètica, 1959-1983).

Notes i comentaris, 1975, poesia (dins Obra poètica, 1959-1983)Premi Vicent Andrés Estellés, 1975, ed. Eliseu Climent.

Les mirsines: colònia de vacances, 1983, poesia (dins Obra poètica, 1959-1983).

Carrer Marsala,1985, novel·la, premi Ciutat de Barcelona i Premi Generalitat de Catalunya., Empúries, BCN, 1985 (edició francesa de Patrick Gifreu, 1991). El text fou escrit el 1974.

L'estuari, 1989, novel·la. Premi Sant Joan de novel·la, de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, 1989, i Premi Crítica de Serra d'Or, 1990.

El crepuscle encén els estels. El vellard. L'escarcellera. 1992, narrativa.

El Canvi. Des de l'Eixample. 1998. Assaig en entrades alfabètiques. Empúries, BCN, 1998. (EC).

Els estats de connivència. 2001. Poemes en entrades alfabètiques. Empúries, BCN, 2001. (ECIA).

Els somnis.2003. Poemes en entrades alfabètiques. Empúries, BCN, 2003. (ES).

Rudiments de saviesa. 2005. Poemes en entrades alfabètiques. Empúries, BCN,2005. (RS).

Certituds immediates.2007. Poemes en entrades alfabètiques. Empúries, BCN,2007. (CI)


JMa Uyà. Març 2010

(Sessió 11 de març 2010)

 

"el flâneur assegut" | info@flaneurassegut.org
Cursos Fundació Fita
Hortes, 22  ·  17004 Girona | 972 216 465
Fundació Fita © 2010