cursos Fundació Fita

El Flâneur AssegutEl Flâneur Assegut

inici
cerca
cerca
El Flâneur Assegut

Flâneur a la finestra1  |  Aprenentatge  |  Bibliografia

Inici  >  Flâneur a la finestra1

BIBLIOGRAFIA APRENENTATGE (absolutament incompleta)

J. JUBERT GRUARTInfants salvatges

MALSON, Lucien: Les enfants sauvages, Union Générale d'Éditions, París, 1985 (1964), 247 p.
Per l'autor de "Histoire du Jazz et de la musique". La millor i més suscita revisió del tema. Conté (integra) la Mémoire et rappor sur Victor de L'Aveyron, de Jean Itard.

LANE, Harlan: El niño salvaje de Aveyron, Alianza, Madrid, 1984 (1976), 320p.
Tot sobre el tema.

LANE, Harlan i PILLARD, Richard: L'Efant Sauvage du Burundi, Inter Ed. , París, 1980 (1978), 190 p.
1976. A la cerca d'un "nou Victor". Una aventura apassionada i apassionant.

JANER MANILA, Gabriel: La problemàtica educativa dels infants selvàtics: el cas de "Marcos", Ed. Laia, Barna., 1979, 278 p.
Una revisió històrica i un "cas" d'un infant abandonat als 7 anys (massa tard per ser un vertader infant salvatge), a Sierra Morena (1953-1965).


Neurobiologia del desenvolupament/ Epigènesi

CHANGUEUX, Jean Pierre: El hombre neuronal , Esapasa Calpe, Madrid, 1985 (1983), 366 p.
Els fets de l'epigènesi, explicats pas a pas.

JUBERT GRUART, J. i NAVARRA ALZAMORA, J.: El primer any de vida, vol.1. De l'ameba al nadó, Ed. 62, Barna., 1987, 249 p.

DELACOUR, Jean: Neurobiologia del aprendizaje, Alhambra, Madrid, 1982 (1978), 193 p.
15 autors i altres tants temes. O com a l'any 1978 es sabia quasi molt sobre com s'aprèn i com s'hauria d'ensenyar. A destacar el darrer capítol: "Especificació epigenètica de les rets nervioses per estabilització funcional de sinapsis en evolució", d'A.Danchin, del Departament de Biologia Molecular del Institut Pasteur de París (pp. 179-188), i el darrer paràgraf: "Per últim, diguem quelcom sobre Pedagogia: l'especificació epigenètica de la ret nerviosa es realitza per interacció entre una dada genètica (el programa neurònic i el medi e4xterior. Aquesta especificació és més o menys definitiva i irreversible abans del pas a l'edat adulta. Res ens permet afirmar que una modalitat d'ensenyament aplicada a tots convingui a tots, molt al contrari (¿podem calçar amb tots els individus amb el mateix parell de sabates?, i un ensenyament definit d'acord amb criteris únics, nacionals, fixada d'acord inspeccions crítiques segons un sol model, ha de resultar perjudicials per alguns. Així, doncs, seria aconsellable que la Pedagogia aprengués a detectar la modalitat d'aprenentatge de cada individu amb el fi d'impartir-li els ensenyaments d'una forma adequada ...el qual està força allunyat del que passa avui en dia a...". És a dir: cuidem amb més atenció els peus dels nostres infants, que el seu cervell.

LENNENBERG, Eric H.: Fundamentos biologicos del lenguaje, Alianza, Madrid, 1975 (1965), 537 p.
Tot sobre el desenvolupament del llenguatge. Imprescindible si ha de parlar amb algú (una alternativa és callar).

JUBERT GRUART, Joaquim i COROMINA SAIGNIER, P. (amb dibuixos de D. FITA): "Els primers sons s'eduquen", INFANCIA, nº 11, 1983, pp. 12-17 .
La importància del primer any de vida per l'aprenentatge del llenguatge (de les llengües idiomes). O les raons per les qual cal tenir connectada la BBC, al costat d'un infant del primer any de vida (o radio Pekín si el xinés és l'objectiu), a més a més, és clar, d'escollir un pare-mare parladors, i de diferents idiomes.

MECACCI, Luciano: Radiografia del cerebro, Ariel, Barna., 1985 (1984), 174 p.
Respostes, clares, a ¿per que el cervell d'un japonès és diferent ? ¿Com és el cervell d'un músic? ¿Id. d'un cec- sord-mut? ¿Id. d'un dibuixant-pintor-escultor? ¿Id. d'un esquerra? ¿Id. d'un científic?...


Aprenentatge de la socialització

JUBERT GRUART, J., DOMINGO MANERO, M. I DOMÈNECH POU, M.A.: De nadó a company, Rosa Sensat, Barna., 1988, 104 p. (traducció castellana de Mª Mercè Homs i Brugarolas, 1993)
Tot, resumit i sistematitzat, sobre el desenvolupament infantil humà i períodes òptims, al llarg dels 3 primers anys de vida. De Jean Itard a Rene Spitz, passant Harold Skell, els Harlow, Konraf Lorenz, John Bowlby, l'experiment-experiència de Loczy,... el vicle o encunyació materno-filial en sentit invers (o perquè les mares segueixen al seus fill),...
Una altra prèdica en el desert.

SPITZ, René A.: El primer año de vida, Aguliar Madrid, 1979 (1958), 132 p.
O com un psicoanalista també pot fer obres bones (en aquest cas transcendents). Amb les impressionants fotografies-testimoni dels efectes de la privació d'estímuls en infants.


Pedagogia aplicada

LEONTIEV, Alexis: El desarrollo del psiquismo, AKAL, Madrid, 1983, 298 p.
Bàsic pels conceptes de psiquisme, consciència, conciència, pensament, funció (cerebral) complexa... Imprescindible.
Entre altres (moltes) conté la definició de pensament: "Procés de reflexió conscient de la realitat, amb les seves propietats, associacions i relacions objectives, incloent els objectes inaccessibles a la percepció sensible inmediata" (p. 65). O: "La conciència humana distingeix la realitat objectiva del seu reflex" (p. 53). O, psiquisme: "Reflex de la realitat en nosaltres".
Nivells de psiquisme (sensorial, perceptiu, cognitiu,...).

LIUBLINSKAIA, A.A.: Desarrollo psiquico dels niño, Grijalbo, México, 1971 (1965), 413 p.
Imprescindible (si pretén ensenyar a un fill d'humans).

LURIA, LEONTIEV, VIGOTSKY i al.: Psicologia y Pedagogia, Akal, Madrid, 1973, 314 p.
Id. Amb la prohibició expressa de posar-se a la boca els noms de Luria, Leontitiev i Vigotsky (i altres) si no s'ha llegit, treballat i rellegit aquest llibre (és a dir: els professors universitaris).

VYGOTSKI, L.S.: El desarrollo de los procesos psicologicos superiores, Critica, Barna., 1979, 226 p.
Id. L'obra cabdal d'aquest rus especialista en Shakespeare i Psicologia de l'Art.

AKSARINA, N.M.: L'educació dels infants fins als set anys, Ed. 62, Barna., 1983 (1977), 311 p.
No en diu res, però potser entendrem perquè els russos(sovietics) van passar al davant dels nord-americans en la carrera en el l'espai.

MAISTRES, Marie de: Deficiència mental y lenguaje. Principios y metodos para la reeducación del deficiente mental, Laia, Barna., 1977 (1970), 279 p.
Manual (únic) per educadors i per polítics.


(Sessió 19 de febrer 2009)

 

"el flâneur assegut" | info@flaneurassegut.org
Cursos Fundació Fita
Hortes, 22  ·  17004 Girona | 972 216 465
Fundació Fita © 2010