cursos Fundació Fita

El Flâneur AssegutEl Flâneur Assegut

inici
cerca
cerca
El Flâneur Assegut

Flâneur a la finestra1  |  Aprenentatge  |  Apunts  |  Lleis educadors II

Inici  >  Flâneur a la finestra1

APUNT 5. APRENENTATGE: LLEIS EDUCADORS

J. JUBERT GRUARTLleis bàsiques II

Continuació de les LLEIS I SEQÜÈNCIES BÀSIQUES DEL DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE INFANTIL (dels 0 als 18 anys d'edat) QUE SON D'0BLIGAT COMPLIMENT PER PART DE PARES I MESTRES (encara que l'administració les desconeix-hi o vulneri).

1. Llei bàsica de Darwin: La natura no fa salts.

 • Apartat 1: El desenvolupament infantil humà segueix una seqüenciació rígidament ordenada i programada, en la que cada etapa és conseqüència de la precedent i prerequisit de la següent. El contingut aquesta llei és el saber bàsic de la pedagogia, essent la didàctica una directa derivada d'ella.
 • Apartat 2: Una significativa proporció de fracassos escolars arranca d'un deficient nivell de desenvolupament assolit en el període preescolar.


2. Llei bàsica de SLUKIN: El desenvolupament necessita aprenentatge (
o llei de l'ou i la gallina).

 • Apartat 1: Sols l'aferència dels estímuls pertinents donarà lloc al desplegament de nous nivells de desenvolupament i, en conseqüència, de noves modalitats de rendiment i de comportament.
 • Apartat 2: El saber ocupa lloc (força) i temps (molt).


3. Llei bàsica de LORENZ:
Cada concret aprenentatge passa per un període òptim (o crític) dins del qual es donen les millors condicions per la seva adquisició i fora del qual cada vegada l'aprenentatge serà cada vegada més difícil.

 • Apartat 1: Quan més tard, més esforç i menors resultats (o cap).


4
. Llei la DESIGUALTAT: Cada infant és (moderadament o significativament) diferent.

 • Apartat 1: No existeix una real igualtat d'oportunitats, doncs tampoc existeix una igualtat de partença.
 • Apartat 2: Existeix un sostre (però no pas una cronologia) individual en el desenvolupament.
 • Apartat 3: Una instrucció massificada, igual per a tots, no fa desaparèixer les diferències o desigualtats.
 • Apartat 4: El treball pedagògic ha de sincronitzar-se estrictament amb l'estat i les possibilitats de les condicions internes (nivell de desenvolupament assolit) de cada subjecte.
 • Apartat 5 (Llei bàsica de PIAGET): és el nivell de desenvolupament en el que es troba cada infant concret (NO L'EDAT) el que ens permet classificar i agrupar en classes als infants.


5
. Llei de SAINT – EXUPÉRY: Per tal d'accedir cal haver-hi participat abans o "ex nihilo nihil fit".

 • Apartat 1: Pel que fa a d'intel·ligència, la genètica és sols una (necessària, però no suficient) condició (anti-llei del farsant Galton i del seu fill Ciryl Burt).
 • Apartat 2: Els infants han de mesurar-se amb els obstacles (o cal descobrir per tal de poder aprendre i transferir).


6
. Ningú pot ensenyar a ningú més enllà del que hagi aprés un mateix.

 • Apartat 1: El sostre de l'educador condicionarà el "cel ras" de l'alumne.
 • Apartat 2: Això val tant per la competència personal com per la professional.
 • Apartat 3: Aquesta llei actua (és vigent o d'bligat compliment) amb independència de l'adequació o inadequació de la programàtica normativa.


7
. Llei de ANOJIN: Tot rendiment funcional cerebral és el producte del treball concertat de totes i cada una de les diferents àrees i unitats funcionals cerebrals, les qual aporten –de forma simultània o successiva- la seva específica i imprescindible contribució.


8
. Un dels objectius bàsics de l'educació és la conversió dels instints en emocions i aquestes en afectes.


9
. Un dels objectius bàsics de l'educació és convertir els elements de la percepció/representació (síntesi unimodal) en elements de la cognició (síntesi simultània polimodal) i aquets en esquemes simultanis de pensament..


10
. Un dels objectius bàsics de l'educació és convertir els elements de la intenció en elements de l'acció pràxica.


11
. Llei del desenvolupament axiològic(aplicació a l'escola de les llei 19ª i 21ª de les Lleis bàsiques I): Un dels objectiu bàsics de l'educació és normativitzar, autonomitzar i promoure l'elecció de valors (sense oblidar el compliment de les normes és a dir: fent assumir les conseqüències de l'elecció).


12
. Llei del desenvolupament existencial (afrontament amb les dades de l'existència: mort, solitud, llibertat, responsabilitat, manca de sentit de la vida, (in)compliment del guió).


13
. Llei bàsica de LIUBLISKAIA: la tasca de l'educador consisteix no sols en utilitzar al màxim les variades condicions internes de cada infant, sinó també en formar-les fent incidir els factors externs necessaris en cada moment donat del desenvolupament individual (i no sols els inclosos en els programes).


14
. Llei bàsica de VIGOTSKI (o de l'àrea de desenvolupament potencial): Per passar d'un nivell de desenvolupament a un altre, cal fer-ho amb l'ajut d'un adult competent (fer-ho amb ell, no pas demanar-li que ho faci o fer-ho per ell).


15
. Cal ser receptor passiu, abans que emissor actiu (o per tal de donar, abans s'ha de tenir).

 • Apartat 1: El llenguatge impressiu en previ a l'expressiu. Els primers sons i les primeres paraules s'eduquen.
 • Apartat 2: Primer es mirar i després veure. Sols després és quan l'adult ha d'explicar.
 • Apartat 3: Un educador ha fer servir quasi constantment la funció directiva del seu llenguatge.


16
. La repetició és la condició bàsica per arribar a l'automatització i consolidació d'un aprenentatge.


17.
En cervell en acció procedeix d'acord amb el mètode analítico-sintètic. La didàctica ha de seguir, en conseqüència, el mateix mètode.

 • Apartat 1: L'únic mètode fisiològic per l'aprenentatge de la lectura-escriptura és el "lletra a lletra". (m, a/ m-a, ma/...)


18
.S'han d'aprendre les formes i no sols atendre als resultats pràctics (agafar el llapis i els coberts en "pinça distal", aprendre cal·ligrafia i ortografia, bones maneres i educació,...).


19
. Llei bàsica de Mercè Homs: "És quan sé que aprenc".

 • Apartat 1: El llatí, el grec, la memorització dels reis gots i altres coneixements inútils, esdevenen absolutament útils i impresindibles..
 • Apartat 2 : Llei bàsica del físic Rafel Carreras: "Apressa una suma apresses totes les sumes" o la necessitat de les matemàtiques clàssiques (taules de multiplicar i altres amenitats) .


20
. Si vol que el seu fill/filla o els seus alumnes aprenguin música, no esperi mai a donar-los-hi la oportunitat quan tinguin l'edat de ser admesos en un Conservatori de música (de la mateixa forma que no esperarà a que sàpiguen llegir per ensenyar-los a parlar).


20
. Quan estigui tip, fart, cansat, avorrit, fastiguejat, quan es senti derrotat, i quan no gaudeixi exercint la teva professió, canviï de feina!.

 

(Sessió 19 febrer 2009)

 

"el flâneur assegut" | info@flaneurassegut.org
Cursos Fundació Fita
Hortes, 22  ·  17004 Girona | 972 216 465
Fundació Fita © 2010